Evald Keir

Eesnimi: Evald
Perekonnanimi: Keir
Eluaastad: 5.1.1919 - 7.3.1951
Metsavennaelu algus: 1948
Metsamineku põhjus: nõuti metsavendade ülesandmist
Lõpp: 7.3.1951
Lõpu põhjus: tapetud
Vanus metsaelu lõpus: 32
Mobiliseeriti Vene armeesse, Porhovi all langes sakslaste kätte vangi. Treblinkas vangivalvur. Pärast puhkust tagasi ei läinud, varjas metsas. Sakslased said kätte, saadeti Kuramaale kindlustustöödele, kus langes venelaste kätte vangi. Pärast sõda tuli koju. Metsa läks nõudmise tõttu metsavendi välja anda. Hukkus Saika punkrilahingus 7.3.1951. Surmadokumenti pole.