Mälestus

Puutlipalu punkris hukkunutele püstitatud mälestusmärk avati 1989. a 20. mail.
Kunagise punkri asukoht jääb mälestusmärgist mõnesaja meetri kaugusele sügavamale metsa sisse.
Saika punkris langenutele avati mälestuskivi 2007. a jaanipäeval. Nii Puutlipalu kui Saika mälestusmärgi juures toimuvad igal aastal Kaitseliidu mälestusüritused.
Saika mälestuskivi talveõhtu hämaras.
Metsavendade ärasaatmine Vastseliina kirikust 21. september 2013
21. septembril 2014 avati Vastseliina kalmistul mälestusmärk kõigile langenud metsavendadele.
Autor Mati Karmin.