Valdur Raudvassari ülestähendused kohtumiselt Alfred Erikuga 25.6.1996