Endel Ots

Eesnimi: Endel
Perekonnanimi: Ots
Eluaastad: 12.12.1927 - 1978
Metsavennaelu algus: 1947
Metsamineku põhjus: deserteerus nõukogude armeest
Lõpp: 1949
Lõpu põhjus: arreteerimine
Vanus metsaelu lõpus: 21
Meremäe elanik, tema isa elas Kasaritsas, ema oli surnud, vend arreteeritud ja saadetud 1945. a Komi ANSV-s vangilaagrisse. 1942. a astus Endel Ots vabatahtlikult 20. SS-diviisi.Taandus lahingutega Emajõe äärest Riiga, kus 20. SS diviisi riismed nimetati ümber 12. jalaväediviisiks ja suunati lahingutesse Tandaga (peaks vist olema Dundaga) linna – Kurmendiasse (peaks vist olema Kurlandiasse ehk Kuramaale), kus sõdis nõukogude vägede vastu, kuni märtsis 1945 viidi sõdurid üle mere Danzigisse. Võitles kuni Saksamaa kapituleerumiseni. Nooremohvitseri ja jaokomandöri abina teenis lahingutes Raudristi 1. klassi. 9. mail jäi nõukogude vägede kätte sõjavangi ja saadeti Komi ANSVsse, kust vabanes 1946 lõpus ja saadeti Narva tööpataljoni, NSVL „BO“ (vene tähed) ehitusele. 1947. a deserteerus sealt ja liikus Rõugesse, kus kohtus Kalju Kirbitsa ja Herbert Virkiga. Muudetud sünniaastga sünnitunnistuse alusel, mille tegi Saareall Asta Rõuge TK-st, sai endale passi. Tegutses koos Kalju Kirbitsa ja Herbert Virkiga, kuni arreteeriti 1949. a ja määrati Toomsalu ja Virki salga liikmena vangistusse ja asumisele 25+5a.